Μπορεί να αλλάξει το εκπαιδευτικό μας σύστημα;

untitledΑναμφίβολα πολλά μπορούν να αλλάξουν στο σχολικό σύστημα άμεσα ώστε οι μαθητές κάθε Σεπτέμβριο να επιστρέφουν στα θρανία με όρεξη και καλή διάθεση. Αρχικά είναι γνωστό ότι, για να πετύχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που να αποβλέπει στην αποτελεσματική μόρφωση, πρέπει να φροντίσουμε έτσι ώστε να  δημιουργήσουμε γερές βάσεις γνώσεων. Για να εξυπηρετηθεί αυτός ο σκοπός, θα πρέπει τα σχολεία να προσφέρουν στους μαθητές εναλλακτικούς τρόπους μάθησης, οι οποίοι θα διευκολύνουν τη διαδικασία του μαθήματος και θα την καταστήσουν πιο ευχάριστη και δημιουργική. Παραδείγματος χάρη, θα ήταν καλό οι μαθητές να ασχολούνται με ομαδικές, ερευνητικές εργασίες ανταλλάσσοντας απόψεις και πληροφορίες, που σίγουρα θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν ευκολότερα τις θεματικές ενότητες κάθε μαθήματος. Συνεπώς μέσα από τη συνεργασία ο όγκος της ύλης θα μειώνεται και θα μοιράζεται ισότιμα στους μαθητές κάθε ομάδας.

Στη συνέχεια πρέπει να αναφέρουμε πως ένα σύστημα θεωρείται πετυχημένο, όταν καταφέρει να εμπνεύσει και να δώσει  κίνητρα στους μαθητές να ασχοληθούν με τα σχολική καθήκοντα. Για να πραγματοποιηθεί αυτό, τα σχολεία πρέπει να αξιοποιήσουν κάθε δεξιότητα και ταλέντο των μαθητών σε όλους τους τομείς και να τους ενθαρρύνουν να συνεχίσουν με ζήλο και επιμονή. Έπειτα το εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να είναι διαμορφωμένο , έτσι ώστε να ευνοεί την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, η οποία είναι απαραίτητη και χρήσιμη και έξω από τα σχολικά πλαίσια. Θα μπορούσαν, για παράδειγμα, τα σχολεία να δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα στις πολιτιστικές δραστηριότητες με σκοπό να δίνονται περισσότερες δυνατότητες ανάπτυξης του πνεύματος. Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τα παραπάνω, είναι πιθανότατα εφικτό, το σχολείο να μετατραπεί σε ένα περιβάλλον όπου οι μαθητές θα παρακολουθούν με ενδιαφέρον!

Γεωργιάδου Εύα ΛΑ΄4

Advertisements
This entry was published on Οκτώβριος 4, 2013 at 10:12 ΠΜ and is filed under Αρχική Σελίδα. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.
Αρέσει σε %d bloggers: