Ερευνητική εργασία: «Επαγγέλματα του μέλλοντος που αφορούν την ιατρική».

Παρατίθεται τμήμα της ερευνητικής εργασίας από τη μαθήτρια Γαβριέλλα Κασάπη, Α ‘4 Λ

Ιατρική Γενετική

Κλινικός Γενετιστής

Ο ιατρός κλινικός γενετιστής μπορεί να διαγνώσει γενετικές συνδρομές, οι οποίες έχουν συγγενείς ανωμαλίες ή/και ψυχοκινητική καθυστέρηση. Αυτό γιατί είναι ειδικός στο να εντοπίζει άτομα ή και οικογένειες, των οποίων η ασθένεια καθορίζεται από μία γενετική συνιστώσα.
indexΟ κλινικός γενετιστής, για να εξασκήσει τον ιατρικό του ρόλο, πρέπει να κατανοήσει όλα τα πιθανά μοντέλα κληρονομικότητας και τα υποκείμενα μηχανισμών, να συγκροτήσει και να διατηρήσει αρχεία που θα τον βοηθήσουν να συγκρίνει προγενέστερες με μεταγενέστερες περιπτώσεις και να ανταλλάξει επιστημονικές απόψεις σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ένα ακόμα πλεονέκτημα του κλινικού γενετιστή είναι ότι προσφέρει βοήθεια με τις υπηρεσίες του σε μεγάλο πληθυσμό, γεγονός που του προσφέρει τεράστια εμπειρία ακόμη και στις πιο σπάνιες διαταραχές και ασθένειες. Αυτό είναι σίγουρα πολύ σημαντικό και τεράστιο πλεονέκτημα σε σχέση με ιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων, οι οποίοι δύσκολα θα αντιμετωπίσουν τέτοιες ασθένειες σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής.
Ο ιατρός κλινικός γενετιστής αποτελεί το επίκεντρο του τομέα του, καθώς η «γενετική προσέγγιση», που στοχεύει στην ακριβή και ειδικευμένη διάγνωση και στην διατήρηση αρχείων και μητρώων που βοηθά στη σύγκριση προηγούμενων με καινούριες, όπως και η συγκρότηση ομάδων ανταλλαγής απόψεων και πληροφοριών που αφορούν «βαριά» περιστατικά.

Δυσμορφολογία

Ο Ιατρός κλινικός γενετιστής αντιμετωπίζει καθημερινά μερικές από τις πιο σπάνιες και «δύσκολες» ασθένειες που υπάρχουν και προέρχονται από γενετικές ανωμαλίες. Κάποιοι κλινικοί γενετιστές είναι ειδικευμένοι δυσμορφολόγοι.
Η Δυσμορφολογία αποτελεί μία εξειδίκευση των γενετιστών. Οι έμπειροι δυσμορφολόγοι, οι οποίοι είναι γνώστες του αντικειμένου, μπορούν να αναγνωρίσουν ένα πολύ χαρακτηριστικό συνδυασμό φυσικών ή/και μαθησιακών δυσκολιών σε (ένα) παιδί που μόλις γεννήθηκε ότι έχει μια συγκεκριμένη ιατρική κατάσταση-σύνδρομο.
Στα παιδιά, στα οποία γίνεται διάγνωση ενός συγκεκριμένου συνδρόμου, εμφανίζονται πανομοιότυπα φυσικά χαρακτηριστικά και δεν διαφέρουν στην ανάπτυξη, την εξέλιξη, αλλά και τη συμπεριφορά. Κάποια είδη συνδρόμων, τα οποία είναι πολύ σπάνια και για αυτό πρέπει ακόμα και οι ειδικοί να κάνουν σύσκεψη προτού πραγματοποιήσουν μία διάγνωση.
Η κατάλληλη περίθαλψη, πρόγνωση και η παροχή σωστής συμβουλευτικής για την πιθανή εμφάνιση (για δεύτερη φορά) αυτού του συνδρόμου εξασφαλίζονται με την σωστή διάγνωση. Επιπροσθέτως, μια καλή διάγνωση μπορεί να αποτελέσει μεγάλη βοήθεια σε κάποιες νέες θεραπείες. Ακόμη, είναι σίγουρα μια ευκαιρία για να προσπαθήσουν οι οικογένειες να έρθουν σε επαφή με ομάδες υποστήριξης ασθενών ή να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους, καθώς έχουν διαγνωστεί με τον ίδιο σύνδρομο.
Για την πραγματοποίηση μιας σωστής διάγνωσης, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η συγκέντρωση λεπτομερών ιατρικών ιστορικών και κάποιες κλινικές φωτογραφίες. Αυτό γίνεται γιατί σε πολλές περιπτώσεις οι άνθρωποι που φέρουν δυσμορφικά σύνδρομα εμφανίζουν έναν συνδυασμό χαρακτηριστικών του προσώπου ή και άλλων κλινικών σημείων.

Σπουδές

Ο καθένας, ο οποίος έχει διαλέξει το συγκεκριμένο επάγγελμα μπορεί να κάνει ποικίλες σπουδές, μεταπτυχιακά, στο εξωτερικό ή ακόμα και στην Ελλάδα. Αρχικά μπορεί να ακολουθήσει κανείς σπουδές
• μοριακής βιολογίας και γενετικής, για τις οποίες υπάρχουν τμήματα στα εξής πανεπιστήμια: Cardiff (Hνωμένο Βασίλειο), Δημοκριτείο Πανεπιστημίο Θράκης, Universite Paris VI(Faculte des Sciences), Universite Paris V (Faculte de Medecin), CΑLΙFΟRΝΙΑ ΙΝSΤΙΤUΤΕ OF ΤΕCΗΝΟLΟGΥ, CΟRΝΕLL UΝΙVΕRSΙΤΥ, UΝΙVΕRSΙΤΥ ΟF ΝΟRΤΗ CΑRΟLΙΝΑ, Yale, Πανεπιστήμιο του Σικάγου, Princeton

• βιολογίας, για την οποία υπάρχουν τμήματα στα εξής πανεπιστήμια: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΗΑRVΑRD UΝΙVΕRSΙΤΥ, Konstanz (Γερμανία), CΑLΙFΟRΝΙΑ ΙΝSΤΙΤUΤΕ OF ΤΕCΗΝΟLΟGΥ, DUΚΕ UΝΙVΕRSΙΤΥ, JΟΗΝS ΗΟΡΚΙΝS UΝΙVΕRSΙΤΥ, SΤΑΝFΟRD UΝΙVΕRSΙΤΥ, CΟRΝΕLL UΝΙVΕRSΙΤΥ, UΝΙVΕRSΙΤΥ ΟF ΙLLΙΝΟΙS – URΒΑΝΑ, UΝΙVΕRSΙΤΥ ΟF CΑLΙFΟRΝΙΑ – SΑΝ DΙΕGΟ, UΝΙVΕRSΙΤΥ ΟF ΝΟRΤΗ CΑRΟLΙΝΑ, DΑRΤΜΟUΤΗ CΟLLΕGΕ, RΙCΕ UΝΙVΕRSΙΤΥ, Yale, Πανεπιστήμιο του Σικάγου, Princeton
• ιατρικής, για την οποία υπάρχουν τμήματα στα εξής πανεπιστήμια: Harvard της Βοστόνης, Yale, Πανεπιστήμιο του Σικάγου, Princeton, ΜΙΤ, University of Graz (Βιέννη), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, DUΚΕ UΝΙVΕRSΙΤΥ, JΟΗΝS ΗΟΡΚΙΝS UΝΙVΕRSΙΤΥ, CΟRΝΕLL UΝΙVΕRSΙΤΥ, ΒΟSΤΟΝ UΝΙVΕRSΙΤΥ, WΑSΗΙΝGΤΟΝ UNIVERSITY IN ST LOUIS, UΝΙVΕRSΙΤΥ ΟF ΝΟRΤΗ CΑRΟLΙΝΑ, UΝΙVΕRSΙΤΥ ΟF WΑSΗΙΝGΤΟΝ, DΑRΤΜΟUΤΗ CΟLLΕGΕ, UNIVERSITY ΟF CΟLΟRΑDΟ

• βιοχημείας, για την οποία υπάρχουν τμήματα στα εξής πανεπιστήμια: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας(B&B), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, CΟRΝΕLL UΝΙVΕRSΙΤΥ, UΝΙVΕRSΙΤΥ ΟF CΑLΙFΟRΝΙΑ – SΑΝ DΙΕGΟ, UΝΙVΕRSΙΤΥ ΟF ΝΟRΤΗ CΑRΟLΙΝΑ, DΑRΤΜΟUΤΗ CΟLLΕGΕ, RΙCΕ UΝΙVΕRSΙΤΥ, Yale, Πανεπιστήμιο του Σικάγου, Princeton

• βιοτεχνολογίας, για την οποία υπάρχουν τμήματα στα εξής πανεπιστήμια: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας(B&B), ΗΑRVΑRD UΝΙVΕRSΙΤΥ, CΟRΝΕLL UΝΙVΕRSΙΤΥ, UΝΙVΕRSΙΤΥ ΟF ΝΟRΤΗ CΑRΟLΙΝΑ, Yale, Πανεπιστήμιο του Σικάγου, Princeton

Γενικότερα, μαθήματα που σχετίζονται με τις συγκεκριμένες σπουδές είναι: η βιολογία, η χημεία, φυσική.

Advertisements
This entry was published on Φεβρουαρίου 28, 2016 at 9:36 ΜΜ and is filed under Αρχική Σελίδα. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.
Αρέσει σε %d bloggers: